อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดฝ้า กระ รอยด่างดำ

เพราะการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำแม้ว่าการทำงานจะทำให้เวลาว่างในแต่ละวันของเราลดน้อยไป  แต่การทำงานก็แลกมาด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการทำงานและเวลาที่เสียไปรวมถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการทำอย่างเช่นปัญหาจากสุขภาพ ความสวยความงามเป็นต้น  ต้องบอกก่อนเลยว่าการทำงานในแต่ละอาชีพก็มีผลต่อการทำร้ายผิวหน้าทางอ้อมทำให้เกิดริ้วรอย เหี่ยวย่น ฝ้า กระ รอยด่างดำต่างๆมากมาย  ทำให้เราต้องนำเงินที่ได้มาจากการทำงานไปใช้ในการปรับปรุงใบหน้าให้กลับมาดีและสวยเหมือนเดิมจำนวนมาก  สำหรับการอาชีพที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาเรื่องริ้วรอย ฝ้า กระ รอยด่างดำมีดังนี้

8

วิศวกร  การทำงานเป็นวิศวกรบางครั้งต้องออกนอกพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริงแล้วนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการทำงาน  โดยสถานที่ที่ต้องออกไปดูนั้นไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ว่าจะทำงานในที่ร่มหรือที่แจ้ง  แต่ส่วนใหญ่อาชีพนี้จะทำงานในที่แจ้งมากกว่าที่ร่มต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่บ่อยครั้ง  บางครั้งก็ต้องตากแดดเกือบทั้งวันเพื่อเร่งงานให้เสร็จตามกำหนด

ประชาสัมพันธ์  อาชีพนี้ถือว่าต้องใช้ร่างกายที่ผ่านการออกกำลังกายมาอย่างหนักและต้องเป็นอาชีพที่อาศัยความอดทน มีความเครียดสูง  ต้องพบปะกับผู้คนมากมายเวลาส่วนตัวจึงนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาในการทำงาน  บางงานอาจจะต้องทำงานนอกสถานที่เป็นเวลาหลายวันทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองให้ดีเท่าที่ควร

ออกแบบ-ก่อสร้าง  เป็นอาชีพที่ใช้แรงกายเข้าช่วยเพราะต้องอาศัยความอึด ถึกของคนทำงานเป็นอย่างยิ่ง  การทำงานค่อนข้างยาวนานมากกว่าอาชีพอื่น  งานหนักกว่า ใช้เวลานานกว่า เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าเช่นกัน

ตำรวจ-ทหาร  อีกหนึ่งอาชีพที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่ไม่มากเท่าออกแบบ-ก่อสร้าง เพราะอาชีพนี้จะทำงานหนักเป็นครั้งคราวเท่านั้นไม่ได้ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  แต่ถ้าถึงเวลาจะใช้เวลาในการทำงานหนักมากกว่าออกแบบ-ก่อสร้างถึงเท่าตัวแต่ก็ไม่บ่อยนัก

เกษตรกร  อาชีพนี้เรียกได้ว่าเจอกับผลกระทบต่อร่างกายในหลายด้านยิ่งเรื่องความสวยความงามแล้วต้องบอกว่าโดนไปเต็มๆ  คนในอาชีพนี้จึงได้รับผลกระทบมากที่สุด  แต่ก็ไม่ถึงกับว่าต้องทำงานหนักเท่ากับออกแบบ-ก่อสร้างแต่จะคล้ายกับตำรวจ-ทหารที่ทำงานหนักในบางฤดูกาลเท่านั้น

Leave a Reply